مشخصات فنی دیوار پیش ساخته بتنی والکریت WALLCRETE

(mm) ابعاد محصولعنوان
12010080
333(Mpa) مقاومت فشاری
600600600(kg/m) وزن مخصوص
0.010.010.01ضریب جمع شدگی (Drying shringe value/mm/m)
50≤50≤50≤(dB) افت صوت
4≤3≤2≤مقاومت در برابر آتش سوزی (ساعت)
0.14≥w/m.k ضریب گذردهی حرارتی
1.0≥مقاومت رادیو اکتیویته