توضیحات پروژه

opal-8

جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری::شركت سرمايه گذاري اپال
آدرس:تهران،سعادت آباد
منطقه سطحی:۱۲۰۰۰۰ متر مربع
لینک:مشاهده پروژه