جزییات پروژه

دسته بندی ها:
آدرس:تهران ، خیابان سئول
منطقه سطحی:3000 متر