جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری:شرکت پی دژکاو
آدرس:کربلای معلی
منطقه سطحی:2000 متر مربع