جزییات پروژه

دسته بندی ها:
آدرس:روبروی باغ فردوس
منطقه سطحی:2000 متر مربع