جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری:بیمه البرز
آدرس:خیابان سبهبد قرنی
منطقه سطحی:6000 متر دیوار