جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری:بخش خصوصی
آدرس:ایران ، تهران
منطقه سطحی::٩٢٠٠ متر مربع